ČTS přišel s novým projektem, který má více motivovat děti k pohybu. Byli jsme na seznamovacích školeních, kde nám byl projekt představen. Vzhledem k tomu, že my sami jsme připravili vlastní projekt, budeme jen z části součásti tohoto projektu.

Vše budeme startovat od května 2023, a hráči budou mít v rámci našeho systému zadány motivační úkoly, které budou plnit v průběhu léta a získávat za plnění bonusové odměny.